Polityka prywatności

Szanowni Państwo,


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, co
następuje.


Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP
Biuro Poselskie Krystyny Wróblewskiej ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 505 587 229


Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażających się w nawiązaniu z Panem / Panią
kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, a
także na podstawie udzielanej przez Pana / Panią zgody, jeśli taka zgoda jest przez Pana /
Panią udzielona, w wyznaczonym przez Pana / Panią zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez Administratora
obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Pana / Pani dane osobowe są Dane osobowe będą przetwarzane:


1. nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i
prowadzenia korespondencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres
niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia
ewentualnych roszczeń, lub
2. przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią
udzielona, lub
3. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na
Administratora


- zależnie który termin będzie dłuższy.


Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów
świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty
elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec
których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania
z Panem / Panią kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić
skontaktowanie się z Panem / Panią.